Privaatsuspoliitika

Milline

on meie privaatsupoliitika Adores?

Joon alla - Peotelkide rent Hajrumaal
Peotelkide rent Harjumaal

VASTUTAV TÖÖTLEJA ISIKUANDMETE KATSE ÜLDMÄÄRUSE TÄHENDUSES ON:

Adore Grupp OÜ (“Meie”)
Tallinn, Harjumaa
E-post: adore@adore.ee
Telefon: 522 6454
Peotelkide rent Harjumaal

1. ANDMEKAITSE

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ei kehti Teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on Teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende andmekaitse eeskirjade kohta.
Peotelkide rent Harjumaal

2. TEIE ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

a. Kui külastate meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktivormi, küsitluse, proovisõiduvormi, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool punktis „Töötlemise õiguslikud alused“) lubatud.

c. Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult.
Peotelkide rent Harjumaal

3. KASUTUS EESMÄRGID

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

b. Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktivormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.
Peotelkide rent Harjumaal

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE; SOTSIAALSED PISTIKPROGRAMMID

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Instagram, Twitter ja Google + sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt:

Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Adore.ee teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi.

Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted.

Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle deaktiveerite või oma küpsised kustutate.

c. Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise.
Peotelkide rent Harjumaal

5. KASUTUSANDMETE ANALÜÜSIMINE; ANALÜÜSIVAHENDITE KASUTAMINE

a. Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, kasutame järgmisi analüüsivahendeid: Google Analytics.

b. Nende analüüsivahendite kasutamisel võib juhtuda, et andmed saadetakse USAs asuvatesse serveritesse ja töödeldakse neid seal. Palun pöörake siinkohal tähelepanu järgnevale: USAs ei kehti isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast vaadates ELi standarditele vastav „asjakohane kaitsetase“. See kaitsetase on võimalik siiski üksikettevõtete puhul asendada sertifitseerimisega ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

c. Kui Te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet Teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on Teil võimalik esitada selle suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

Viime Teie vastuväite ellu, paigutades Teie veebilehitsejasse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

d. Allpool leiate teavet meie poolt kasutatavate analüüsivahendite pakkujate ja vastava loobumisvõimaluse kohta:

i. Google Inc. („Google“):

Google on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Teil on võimalik oma andmete edastamist ning nende kogumist ja töötlemist Google‘i poolt takistada. Google teavitab sellest järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Peotelkide rent Harjumaal

6. KASUTUSPÕHINE TEAVE (SUUNAMINE JA ÜMBERSUUNAMINE)

Selleks et meil oleks võimalik oma internetiturundus (nt reklaambännerid) meie ümbersuunamispartnerite veebilehtedel (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) sihipärasemalt Teie vajaduste ja huvidega kooskõlastada, kasutame niinimetatud ümbersuunamise tehnoloogiaid. Selle käigus salvestatakse küpsistes Teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid loetakse ja kasutatakse teiste veebilehtede külastamise ajal, mis teevad koostööd meie ümbersuunamispartneritega, et Teid oleks võimalik Teie huvidest lähtuvalt teavitada. Seda tehakse anonüümselt, st. Teid ei ole võimalik ümbersuunamise kaudu tuvastada.

Kui Te ei soovi, et Adore.ee ja tema ümbersuunamispartnerid koguvad, salvestavad ja analüüsivad teavet Teie külastuse kohta ning kohandavad reklaambännerid Teie huvidega, on Teil võimalik esitada selles suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

Vastuväite tehniliseks ellurakendamiseks paigutatakse Teie veebilehitsejasse loobumisküpsis. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

Küpsiste kasutamist kolmandate isikute poolt on Teil võimalik hallata ja deaktiveerida järgmisel veebilehel:

Omad valikud
Peotelkide rent Harjumaal

7. TURVALISUS

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.
Peotelkide rent Harjumaal

8. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel Teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

c. Kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, aga ka enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta.
Peotelkide rent Harjumaal

9. TEIE ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE

Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame ainult turvalisuse kaalutlustel, kustutame seitsme päeva möödudes. Lisaks kustutame Teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, on ära langenud. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult juhul, kui see on vajalik vastavalt Euroopa Liidu või selle Euroopa Liidu liikmesriigi, mille õigust meie suhtes kohaldatakse, seadustele, määrustele või muudele õigusaktidele.
Peotelkide rent Harjumaal

10. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

a. Andmesubjektina on Teil õigus saada teavet (EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15), parandamisele (EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18), andmete edastamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20).

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. Vastuväite esitamise õigus

Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (andmetöötlus avalikes huvides) või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

d. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel:

adore@adore.ee

e. Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).
Peotelkide rent Harjumaal

11. Küpsised

Teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate küpsiseid käsitlevates märkustes.